ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨӨР ӨРӨӨ суваг, дуу чимээг бууруулах: Дохиолол боловсруулах 4 суваг, бие даасан шахах 4 суваг бүхий цуглуулсан дууг салангид дүн шинжилгээ, боловсруулалт, давтамж хийхэд зориулж өөр өөр давтамжийн мужуудад хуваадаг. дэвсгэр дуу чимээг багасгах, акустик санал хүсэлтийг цуцлах. Янз бүрийн агаар мандал, стандарт, дуу чимээг бууруулах, tele ороомог горимд зориулсан янз бүрийн горимууд байдаг.

Бүх 2 үр дүнг харуулж байна

Хажуугийн мөрийг харуул